Special Event

  ข่าวและประกาศ

  Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้นำนักศึกษา
   

  กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้นำนักศึกษา

  วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

  ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย