นักศึกษารหัส 61 ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 (ระบบAEC) เปิดเรียน 4 มิ.ย. - 26 ก.ค.  61