ข่าวและประกาศ

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมลำพอง 2 

กรุณาเข้าไปศึกษาเกณฑ์/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ปฏิทินวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง ตาม link ด้านล่างนี้  

http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=320 

และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมฯ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้