ข่าวและประกาศ

คู่มือการใช้ e-Portfolio ในระบบ WBSC บน iPad

 
Test
คู่มือการใช้ e-Portfolio ในระบบ WBSC บน iPad
by ชัชวาลย์ ลาภเกิน - Friday, 29 April 2016, 4:23 PM
 


คู่มือการใช้ e-Portfolio ในระบบ WBSC บน iPad ประกอบด้วย่คลิปวีดีโอ แนะนำการสร้าง e-portfolio อย่างง่ายบน จำนวน 9 ดังตัวอย่างนี้

1. การแปลงไฟล์  pages เป็น  pdf

2. การแปลงไฟล์จาก keynot เป็น pdf

3. การเตรียมไฟล์ vdo และแชร์

4. การสร้าง page 

5. pdf ลง   wbsc

6. สร้าง Page นำเสนอ youtube

7. สร้าง collection

8. Shared collection

9. Comment