ข่าวและประกาศ

เอกสารประกอบการอบรม Game Based Learning: Latest trend Education 2019

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เอกสารประกอบการอบรม Game Based Learning: Latest trend Education 2019
 

สามารถดาว์นโหลดเอกสารประกอบการอบรม Game Based Learning:  Latest trend Education 2019 ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต