ข่าวและประกาศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Service Learning as Instruments to Increase Civic Engagement” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Service Learning as Instruments to Increase Civic Engagement” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

***สามารถดาวน์โหลดเอกสารอบรมได้ที่นี่***