ข่าวและประกาศ

กำหนดการและเอกสารประกอบการอบรม Lecturer as Coach

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กำหนดการและเอกสารประกอบการอบรม Lecturer as Coach
 

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส