ข่าวและประกาศ

กำหนดการอบรม "สอนอย่างไรให้ Wow!!" และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กำหนดการอบรม "สอนอย่างไรให้ Wow!!" และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม
 

ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 11.45 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต