ข่าวและประกาศ

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2559

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2559
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Monday, 16 December 2019, 2:01 PM
 

ประชุมอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 

รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2559

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย