ข่าวและประกาศ

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชา 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.45 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชา 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.45 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Monday, 16 December 2019, 1:46 PM
 

ประชุมอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 

รายวิชา 1500119  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ ครั้งที่ 5/2559

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.45 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย