ข่าวและประกาศ

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน ครั้งที่ 5/2562

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน ครั้งที่ 5/2562
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Tuesday, 17 December 2019, 2:14 PM
 

ประชุมอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน  ครั้งที่ 5/2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.45-12.00 น.