ข่าวและประกาศ

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ ครั้งที่ 5/2562

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ ครั้งที่ 5/2562
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Wednesday, 18 December 2019, 11:49 AM
 

ประชุมอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

รายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ

ครั้งที่ 5/2562

วันศุกร์ที่  20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย