ข่าวและประกาศ

ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล ครั้งที่ 5/2562

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล ครั้งที่ 5/2562
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Thursday, 19 December 2019, 9:27 PM
 

ประชุมอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559

รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล

ครั้งที่ 5/2562

วันศุกร์ที่  20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.45-12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย