ข่าวและประกาศ

การประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพวิชาการและกระบวนการจัดการศึกษา ตามแนวทางการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพวิชาการและกระบวนการจัดการศึกษา ตามแนวทางการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 

การประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพวิชาการและกระบวนการจัดการศึกษา ตามแนวทางการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต