ข่าวและประกาศ

แนวทางปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แนวทางปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 

แนวทางปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมลำพอง ๒