ข่าวและประกาศ

ทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่

 
Picture of พิทักษ์ จันทร์เจริญ
ทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่
by พิทักษ์ จันทร์เจริญ - Wednesday, 21 December 2016, 6:40 PM
 

เอกสารประกอบการประชุมบุคลากรสายวิชาการ วันพฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ์