ข่าวและประกาศ

กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้นำนักศึกษา

 
Picture of งานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้นำนักศึกษา
 

กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้นำนักศึกษา

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย