ข่าวและประกาศ

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบAEC)

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบAEC)
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Thursday, 30 July 2020, 9:16 AM
 

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ในรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบAEC) 

 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย