ข่าวและประกาศ

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการย่อยในรูปแบบ Action Plan ในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.30 น.

 
Picture of รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการย่อยในรูปแบบ Action Plan ในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.30 น.
by รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี - Thursday, 1 October 2020, 9:14 AM
 

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการย่อยในรูปแบบ Action Plan ในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต